De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA), Alkaya (SP), Van Raan (PvdD) en Gündoğan willen met een initiatiefwetsvoorstel per 2024 een vermogensbelasting invoeren. De landsadvocaat ziet wat haken en ogen aan dit voorstel.

Tot en met 2000 kende Nederland een vermogensbelasting. De vermogensrendementsheffing van
box 3 – een inkomstenbelasting, geen vermogensbelasting – is hiervoor per 2001 in de plaats gekomen.

Vanuit de Tweede Kamer is nu een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de vermogensbelasting weer in te voeren, ter vervanging van de huidige vermogensrendementsheffing. Deze heffing zou dan per 2024 gaan gelden.

De grondslag van deze heffing is gelijk aan die van de huidige box 3-heffing. Anders dan in de huidige systematiek wordt geen forfaitair rendement berekend over dit vermogen maar wordt dit vermogen zelf belast, naar een progressief tarief. Dit tarief ziet er als volgt uit:

Voor een vermogen van:  Tot een vermogen van:  Bedraagt de vermogensbelasting: 
€ 0 € 100.000  -
€ 100.000 € 500.000 1%
€ 500.000 € 1.000.000 2%
€ 1.000.000 € 2.000.000 3%
€ 2.000.000 € 5.000.000 4%
> € 5.000.000  - 5%

  
Belang voor de praktijk

De landsadvocaat heeft een advies gegeven over de invoering van een vermogensbelasting. Kort gezegd luidt de conclusie dat een vermogensbelasting op dezelfde juridische problemen kan stuiten als de huidige box 3-heffing. Als een belastingplichtige moet interen op zijn vermogen om de vermogensbelasting te kunnen betalen, valt niet uit te sluiten dat deze belastingheffing buitenproportioneel is. Dat is in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens:

"Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht." 

Het is de verwachting dat dit wetsvoorstel geen brede steun zal krijgen in het parlement en dan ook niet tot invoering zal komen.

Bron: Legal en Compliance Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

110

Gerelateerde artikelen