Deze week dient GroenLinks-PvdA een initiatiefwetsvoorstel in om fossiele subsidies per 2030 af te schaffen. Volgens de linkse partij is het tijd om actie te ondernemen om het afschaffen van fossiele subsidies wettelijk vast te leggen omdat 'de omvang en de afbouwpaden' bekend zijn.

Er gaan jaarlijks tientallen miljarden aan subsidie van de overheid naar de productie en het gebruik van olie, gas en kolen. Volgens de laatste berekening van het kabinet gaat het om een bedrag tussen de €39,7 tot €46,6 miljard aan verschillende belastingvrijstellingen, prijsmaatregelen en directe subsidies.

Het wetsvoorstel (pdf) wordt ingediend door Suzanne Kröger, klimaatwoordvoerder van GroenLinks-PvdA. Zij stelt voor om de Klimaatwet als volgt te wijzigen:

  • Aanscherping van de begripsbepaling fossiele subsidies: directe subsidies, belastingvoordeel, prijssteun en overheidsinvesteringen via staatsbedrijven of publieke banken die een financieel voordeel opleveren voor het gebruik en de winning van fossiele brandstoffen

  • Een stapsgewijze afbouw van fossiele subsidies, waarbij deze subsidies per 2030 definitief zijn afgebouwd.

  • Invoering van een rapportage over de totale omvang van de fossiele subsidies, samen met een rapportage over de voortgang van de uitvoering van het beleid voor het stapsgewijs afbouwen van fossiele subsidies.

Met de stapsgewijze afbouw wil de partij onder meer 'een rechtvaardige klimaattransitie waarbij de zwaarste schouders hun eerlijke bijdrage leveren'.

Bron: GroenLinks-PvdA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

112

Gerelateerde artikelen