In 2021 zal er een lastenverlichting worden doorgevoerd door een verlaging van het tarief in de inkomstenbelasting. De geplande verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt daarentegen deels geschrapt.

Naast een verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt de arbeidskorting verhoogd. De verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt alleen doorgevoerd voor de belastbare winst tot € 400.000. De grens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt daarbij verhoogd van € 200.000 naar € 400.000. In de eerste schijf wordt het tarief in de vennootschapsbelasting verlaagd van 16,5 naar 15 procent. Voor winsten boven de € 400.000-grens blijft het tarief van 25 procent gelden in plaats van de geplande verlaging naar 21,7 procent.

Dat hebben bronnen bevestigd aan de Telegraaf. De hypotheekrenteaftrek blijft vooralsnog in de huidige vorm. Om bedrijven te compenseren komt er tot 2023 een extra belastingaftrek voor bedrijven die investeren. Voor deze regeling wordt miljarden euro’s gereserveerd.

Andere maatregelen die naar verwachting bekend worden gemaakt met Prinsjesdag 2020 zijn de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting en de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt.

Ook krijgt het personeel in de zorg in 2021 een bonus van € 500 netto, maar geen structurele loonsverhoging. De bonus in 2021 komt bovenop de bonus van € 1.000 netto in 2020. Verder gaat het ministerie van Volksgezondheid kijken naar ruimte in de eigen begroting om de werk- en regeldruk in de zorg aan te passen.

Bron: Telegraaf

Focus: Focus

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Prinsjesdag 2020

  3736
Gerelateerde artikelen