Voor mensen die geen aangifte inkomstenbelasting of omzetbelasting doen, kan volgens de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) meer gedaan worden om te voorkomen dat zij in de problemen komen. De Belastingdienst schat de aangifte van deze verzuimers nog steeds soms te hoog in waardoor de persoon in kwestie te veel belasting moet betalen. Deze schattingen kunnen dan ook preciezer worden gemaakt. Ook kan het kabinet overwegen om boetes voorwaardelijk te maken, zodat mensen alleen hoeven te betalen als ze nog eens in de fout gaan.

In een rapport over het op tijd in beeld krijgen van problemen bij burgers en ondernemers, vraagt de Inspectie om aandacht voor aangifteverzuimers. Mensen zijn verplicht aangifte te doen, maar door bijvoorbeeld overlijdens, stress of (een stapeling van) andere persoonlijke omstandigheden gebeurt dit soms niet. De Belastingdienst moet dan op basis van schattingen zelf een aangifte vaststellen. Nog steeds wordt deze aangifte soms te hoog ingeschat. Het is belangrijk dat deze aangiftes "zijn gebaseerd op redelijke schattingen en dat de Belastingdienst ook bewaakt dat de schattingen redelijk zijn", aldus de inspectie. Zo moet de fiscus goed vastleggen hoe de schattingen tot stand zijn gekomen.

De problemen van mensen die geen aangifte hebben gedaan "kunnen verergeren, omdat mensen er eenvoudigweg niet meer uitkomen terwijl termijnen elkaar opvolgen en rekeningen en boetes zich opstapelen". Om dit te voorkomen, moeten ambtenaren die aan de loketten van de fiscus werken meer ruimte krijgen om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. Op die manier kan in sommige gevallen bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand het recht op een betalingsregeling verliest als diegene geen aangifte heeft gedaan.

In het "huidige tijdsgewricht" is het ook een goed idee om toch na te denken over voorwaardelijke boetes, aldus de inspectie. Als mensen alleen een boete hoeven te betalen als zij een tweede keer verzuimen aangifte te doen, geeft dit ze meer kans hun eerste fout te herstellen. De straffen zijn dan bovendien proportioneler.

Bron: IBTD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

313

Gerelateerde artikelen