De Belastingdienst heeft op het Forum fiscaal dienstverleners aanwijzingen gepubliceerd hoe belastingadviseurs voor hun klanten een verzoek kunnen indienen voor uitstel van betaling.

Heeft een klant betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis, dan kan de adviseur bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting.

Voor de eerste drie maanden hoeft geen aanvullende verklaring met bewijs van een derde deskundige te worden opgestuurd. Wil de ondernemer langer uitstel dan deze drie maanden dan is een dergelijke verklaring wel nodig bij een tweede verzoek.

De Belastingdienst verleent op het tweede verzoek uitstel van betaling als de adviseur kan motiveren dat de klant door de coronacrisis in de betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt de adviseur een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

 • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
 • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
 • De klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost.
 • De onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn.

Verzuimboete

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot die tijd de invordering aan. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug.

De adviseur stuurt het formulier inclusief de verklaring van derde en motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Aanpassen voorlopige aanslag

Heeft de klant een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangen en verwacht de adviseur een lagere winst door de coronacrisis, dan kan hij voor de klant een verzoek tot wijziging voorlopige aanslag indienen. Hiervoor gebruikt de adviseur bij voorkeur het voor hem vertrouwde, digitale formulier.

Andere maatregelen

Eind vorige week hebben de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes in een Kamerbrief ook andere maatregelen toegelicht.

 • Werktijdverkorting en mogelijke opschaling
  De werktijdverkorting is vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor tegemoetkoming van de loonkosten.
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
  Bedrijven in het mkb met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijke maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%. De maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van het rekening courant-krediet bij een financier (vaak een bank), met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.

  Update 15-3-2020, 22.00 uur: De BMKB-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden vanaf maandag 16 maart 2020. Daarnaast wordt de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. De getroffen ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker om voor de regeling in aanmerking te komen.
  De regeling is volgens Keijzer "essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus". Bijvoorbeeld voor de eigenaren van cafés, restaurants en sportscholen, die zondag te horen kregen dat zij minstens tot en met 6 april de deuren moeten sluiten.

Bron: Belastingdienst/Rijksoverheid

Focus: Focus

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Corona

  8114
Gerelateerde artikelen