Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de insteek van staatssecretaris Weekers om belastingontwijking internationaal tot een oplossing te brengen, zo bleek woensdag in een debat. De brief die de bewindsman hier vorige week over schreef is volgens Koolmees (D66) "helder en evenwichtig". Groot (PvdA) sprak van een "evenwichtsoefening." Ook VVD, CDA en PVV schaarden zich expliciet achter de internationale aanpak. Alleen SP en Groen Links eisten tevergeefs dat Weekers eenzijdig, in nationaal verband, maatregelen treft door bijvoorbeeld de ‘substance-eisen' aan te scherpen.

 

Groot memoreerde dat Nederland al sinds de 17e eeuw een knooppunt is voor handel en de financiering daarvan. Weekers sloot zich hier van harte bij aan. Nederland is aantrekkelijk door het netwerk van belastingverdragen en mede daardoor is ons land aantrekkelijk om de financieringsfunctie te kunnen vervullen. Nederland speelt in internationaal verband een vooraanstaande rol daar waar het gaat om evenwichtige belastingheffing, maar, zo liet de bewindsman nadrukkelijk weten: "Ik ben niet bereid voor de troepen uit te lopen."

Belastingparadijs

De belastingheffing van internationale ondernemingen werd de afgelopen weken in de media gekoppeld aan belastingparadijzen.  Van Vliet (PVV) hekelde echter deze discussie. "Dat Nederland een belastingparadijs zou zijn, is absurd", waarna het Kamerlid een reeks belastingmiddelen aanhaalde van de gemeentelijke hondenbelasting tot de erfbelasting om het tegendeel aan te tonen. Weekers noemde in dit licht het Vpb-tarief van 25%, terwijl dit bij de huidige EU voorzitter Ierland de helft is. Ook zou Groot-Brittannië reclame maken voor hun aantrekkelijke fiscale vestigingsklimaat, welke signalen meegewogen moeten worden bij de positiebepaling van Nederland. Merkies (SP) wilde Weekers een zwarte lijst van belastingparadijzen laten aanleggen, waarmee dan geen verdrag gesloten zou mogen worden. De staatssecretaris wuifde deze suggestie weg en gaf aan zich enkel in OESO verband te willen committeren aan de kwalificatie belastingparadijs.

Holland Financial Centre

Op dit moment loopt er een onderzoek van Holland Financial Centre (HFC) naar de economische meerwaarde voor Nederland van niet-bancaire financiële ondernemingen. Het feitelijk onderzoek wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. Kamerleden verwachten veel van dit onderzoek, wat overigens pas in april of mei gereed zal zijn. Het is echter maar de vraag of fiscaal geïnitieerde entiteiten -  waarvan de benaming uiteen loopt van brievenbusmaatschappijen, doorstroomlichamen,  schakelvennootschappen etc -  uit het onderzoek gedestilleerd kunnen worden. Weekers temperde de verwachting al wat door te voorspellen dat waarschijnlijk niet alle vragen kunnen worden beantwoord. Klaver (Groen Links) kwalificeerde het onderzoek bij voorbaat als "besmet", omdat ngo's als Tax Justice NL vanwege een onjuiste onderzoeksvraag niet wensten te participeren in de begeleidende klankbordgroep. De oplossing lijkt gevonden door na publicatie van het onderzoek andere partijen gelegenheid te geven hun visie te uiten, waarna de staatssecretaris pas met de kabinetsreactie zal komen.

Rulings

Groot opperde nog het idee, onder bijval van Schouten (Christen Unie) om de kosten van de APA/ATR-praktijk, en de handhaving en controle, bij de betreffende bedrijven in rekening te brengen. Luxemburg zou naar verluidt zo'n systeem hebben. Groot verwees ook naar de banken en verzekeraars die in Nederland de rekening krijgen gepresenteerd voor het toezicht. Weekers wil hier niet aan beginnen. "Ik wil geen rekening sturen voor zekerheid vooraf",  zo maakte hij duidelijk, "aangezien zoiets het vestigingsklimaat zal beschadigen." Wel kwam Weekers de Kamer tegemoet in hun zorg over de controle en handhaving van de APA/ATR-praktijk. Hij zegde toe binnen een paar maanden met een risico-inventarisatie te komen. Wel benadrukte hij dat bedrijven met een ruling om die reden al in het vizier van de Belastingdienst zijn, wat al als risicoverlagend moet worden gezien.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Dividendbelasting, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen