CBS, UWV en de Belastingdienst hebben op dinsdag 28 februari een internationale prijs gewonnen voor hun samenwerking binnen de loonaangifteketen. De prijs, die jaarlijks wordt toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP), werd in San Diego (VS) in ontvangst genomen door ketenmanager Diantha Croese.
De jury prijst het feit dat meerdere grote overheidsorganisaties hun krachten bundelen en samenwerken in de vorm van een keten, die zich bovendien met externe partners heeft doorontwikkeld tot een systeem waarin op basis van wederzijdse afhankelijkheid intensief wordt samengewerkt. Samen met de onafhankelijke positie van de ketenmanager waren dit voor de jury de doorslaggevende factoren om de loonaangifteketen te onderscheiden met de ASAP-award.

20 miljard gegevens

De loonaangifteketen is al tien jaar de grootste informatieketen van de Nederlandse overheid, met als eigenaren het CBS, de Belastingdienst en UWV. In de loonaangifteketen gaat jaarlijks € 156 miljard om, zo'n 60% van de inkomsten op de totale rijksbegroting. Ieder jaar worden er 20 miljard gegevens van ongeveer 12 miljoen burgers op het gebied van werk en inkomen in één keer uitgevraagd bij werkgevers en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld.

Sneller een huis

Diantha Croese: "De prijs is toegekend vanwege de unieke samenwerking tussen de drie overheidspartijen. Inmiddels zijn ook de eerste samenwerkingen met private partijen gestart. Een mooi voorbeeld is de pilot ‘HANDIG!'. Als je hieraan deelneemt, kun je voor de aanvraag van je hypotheek via Mijn UWV een gewaarmerkte kopie van je loongegevens in de Polisadministratie downloaden. Deze overhandig je zelf aan je hypotheekverstrekker, zodat de werkgever geen verklaring meer hoeft in te vullen. Dat scheelt veel fouten en zorgt voor een enorme versnelling van het proces."
 
CBS, UWV en Belastingdienst wonnen de prijs in de categorie ‘Individual Alliance Excellence'. Het is de eerste keer dat een publiek-publieke samenwerking de ASAP-award wint. ASAP is een wereldwijde organisatie gewijd aan het monitoren, waarderen en bevorderen van alliantiemanagement en organisatie-overstijgende samenwerking.
 

Bron: Loonaangifteketen.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Sociale zekerheid algemeen

1

Gerelateerde artikelen