De mogelijkheden voor overwerk door personeel met een vast contract worden verruimd. Dit leidt tot lagere lasten voor werkgevers. Dat staat in een concept-wetsvoorstel dat in internetconsultatie is gegaan. Het voorstel is onderdeel van het in april 2023 gepresenteerde pakket voor de arbeidsmarkt.

Tot 7 augustus 2023 kunnen belangstellenden reageren op dit conceptvoorstel op www.internetconsultatie.nl.

Door de premiedifferentiatie in de WW dragen werkgevers een lagere premie af voor vaste contracten en een hogere WW-premie voor flexibele contracten.

De aanpassing heeft gevolgen voor de zogenoemde herzieningssituatie die is gericht op overwerk. Deze is van toepassing als een werkgever de lage WW-premie afdraagt voor een werknemer en vervolgens blijkt dat die werknemer in een kalenderjaar gemiddeld meer dan 30% aan overuren heeft. In zulke gevallen moet de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hogere premie afdragen.

Voorgesteld wordt om de grens voor de uitzondering van de 30% herzieningssituatie naar beneden bij te stellen. Een grotere groep werknemers valt dan onder de uitzondering. Dat betekent dat werkgevers een grotere groep werknemers meer dan 30% extra kunnen laten werken zonder dat zij de lage Awf-premie hoeven te herzien naar de hoge Awf-premie. Zo ontstaat meer wendbaarheid binnen het vaste contract en hoeven werkgevers minder vaak de premie te herzien. Anderzijds behouden deze werknemers door de ondergrens van gemiddeld meer dan 30 uur per week voldoende zekerheid.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing, Sociale zekerheid werkloosheid

10

Gerelateerde artikelen