De internetconsultatie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is maandag 2 december gestart. Dat hebben de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid bekend gemaakt.

Het wetsvoorstel bevat in hoofdlijnen drie maatregelen. De eerste maatregel betreft een verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer. Dit verbod geldt voor beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen. Het bedrag van € 3.000 of meer mag niet worden omzeild door meerdere losse contante betalingen. Met deze maatregel wordt het moeilijker om geld wit te wassen door dure goederen te kopen.

De tweede maatregel maakt het mogelijk dat instellingen zoals banken makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen over verdachte transacties. Dit maakt gezamenlijke transactiemonitoring mogelijk.

Met de derde maatregel kunnen instellingen die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) informatie met elkaar delen wanneer er signalen zijn van integriteitsrisico’s. Instellingen moeten voortaan onderzoeken of een cliënt eerder gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van andere instellingen. Indien dit het geval is, moet er nadere informatie worden opgevraagd. Deze maatregel moet voorkomen dat criminelen steeds gebruik maken van andere financiële instellingen of dienstverleners.

De internetconsultatie loopt tot en met 13 januari.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

Rubriek: Belastingrecht algemeen

  801
Gerelateerde artikelen