Het ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie geopend van het wetsvoorstel ‘Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling'.

Het ministerie wil voorkomen dat houdstercoöperaties ten onrechte gebruik kunnen maken van een inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting. Om dat te bereiken worden houdstercoöperaties inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting voor wat betreft de opbrengsten uit kwalificerende lidmaatschapsrechten.

Tegelijkertijd wordt een meer gelijke behandeling voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen nagestreefd. In de gevallen van een directe winstuitdeling aan een aandeelhouder en van een uitdeling van opbrengsten uit kwalificerende lidmaatschapsrechten aan een lid van een coöperatie in een niet-verdragsland kan altijd dividendbelasting worden ingehouden.

Reageren kan op https://www.internetconsultatie.nl/houdstercooperatie in de periode van 16  mei 2017 tot en met 13  juni 2017.
 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2017

0

Gerelateerde artikelen