Het kabinet heeft diverse fiscale maatregelen getroffen vanwege de economische gevolgen van de Corona-crisis. Hoe zit dat met de lokale belastingen?

In een artikel van Arjen Schep, hoogleraar Heffingen van lokale overheden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geeft hij antwoord op een aantal vragen rond de crisismaatregelen die door de lagere overheden zijn getroffen. Zoals:

  • Kan elke gemeente en elk waterschap voor zich maatregelen treffen?
  • Kan een gemeente bijvoorbeeld het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor hotels verlagen?
  • Of leges teruggeven die zijn geheven voor de aanvraag van vergunningen voor evenementen die niet doorgaan vanwege Corona?
  • Of de aanslag toeristenbelasting niet versturen vanwege het wegblijven van toeristen?
  • En heeft de verlaging van de invorderingsrente door het rijk ook gevolgen voor de door lokale overheden berekende rente over belastingschulden waarvan de betaaltermijn is verstreken?

Deze en andere vragen komen aan bod in zijn artikel dat is gepubliceerd in het Belastingblad.

Gratis download

Uitgever en redactie stellen dit artikel ter beschikking als gratis download:

---------------------------------------

 

 

 

Belastingblad richt zich op de Wet WOZ, provinciale, gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Een abonnement op Belastingblad is te bestellen in de shop van Wolters Kluwer.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

3

Gerelateerde artikelen