De mogelijkheid van bezwaar en beroep via de fiscale rechter tegen beschikkingen over uitstel en kwijtschelding van belastingen treedt niet per 1 januari 2019 in werking.

Dat blijkt uit de 21e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Het voorstel is onderdeel van de stroomlijning van de invorderingsregelgeving voor belastingschulden en toeslagschulden uit de Fiscale Vereenvoudingingswet 2017. De geplande inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2019 blijkt niet haalbaar voor de Belastingdienst. Dat meldt de VNG.

Gemeentelijke belastingen

Ook bij de gemeentelijke belastingen zouden deze nieuwe rechtsbeschermingsregels gaan gelden. De verwachting is dat de stroomlijning pas na 2021 te realiseren is.

Rechtsbescherming straks

Nu is geen bezwaar mogelijk tegen een beschikking uitstel van betaling. Tegen een beschikking kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is nu administratief beroep bij het college mogelijk. Straks is er in beide gevallen eerst bezwaar bij de invorderingsambtenaar mogelijk en is daarna de belastingrechter bevoegd (rechtbank in eerste aanleg, hof in hoger beroep en Hoge Raad in cassatie).

Bron: VNG

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Bronbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  484
Gerelateerde artikelen