Staatssecretaris van Financiën Snel heeft de Tweede Kamer dinsdagavond in een brief laten weten dat de invorderingsmaatregelen en verrekeningen met lopende toeslagen per direct zijn stopgezet voor de ouders in de veelbesproken vermeende fraudezaak met kinderopvangtoeslag (de CAF-11 zaak).

In de uitgebreide brief biedt de staatssecretaris nogmaals zijn excuses aan voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en geeft hij een overzicht van de hele gang van zaken rond dit dossier. Er heeft dinsdag een gesprek plaatsgevonden tussen Snel en de betrokken ouders. Tevens hebben er eerdere gesprekken plaatsgevonden tussen betrokken ouders en medewerkers van de afdeling Toeslagen. Hierover wordt de Kamer nog apart geïnformeerd.

De staatssecretaris komt tot de conclusie dat er teveel de focus is gelegd op fraudebestrijding, dat de wetgeving deels te star is en dat er sprake was van een onzorgvuldige en trage uitvoering door Toeslagen. Er is een adviescommissie uitvoering toeslagen ingesteld onder leiding van de heer Donner.

Over het vermeende etnisch profileren zegt de staatssecretaris dat hij dit ten zeerste afkeurt, maar dat nationaliteit wel een persoonsgegeven is dat wordt geregistreerd en gebruikt bij Toeslagen. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit door de Belastingdienst.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  685
Gerelateerde artikelen