In hoger beroep is geoordeeld dat een iPad een communicatiemiddel is. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit op 25 september 2014, anders dan de rechtbank Haarlem, beslist. De rechtbank oordeelde eerder dat een iPad als een computer moet worden aangemerkt.

Een werkgever heeft aan al haar werknemers een iPad met mobiel-internetdatakaart verstrekt. In geschil is of de iPad belastingvrij, dat wil zeggen zonder inhouding van loonheffing, aan de werknemers kan worden verstrekt.

Daarbij is van belang onder welke bepaling van de Wet op de loonbelasting 1964 de iPad geschaard kan worden. Valt de iPad onder het begrip "telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen", dan kan de iPad belastingvrij worden verstrekt als het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang (10%) is.

Is de iPad meer een met een computer vergelijkbaar apparaat, dan kan de iPad alleen belastingvrij worden verstrekt als de iPad geheel of nagenoeg geheel (90%) zakelijk wordt gebruikt. Als aan de voorwaarden voor belastingvrije verstrekking niet wordt voldaan dient loonheffing te worden geheven over de waarde van de iPad.

Het hof oordeelt dat onder communicatie in ieder geval telefonie, sms, e-mail en internetgebruik valt en dat het schrijven van lange teksten daarentegen niet als communicatie is aan te merken.

Volgens het hof is bij een iPad de invoer van langere teksten, door middel van het op het beeldscherm (touchscreen) verschijnende toetsenbord, aanzienlijk minder vlot dan bij apparaten - zoals desktop-PC's en laptop-computers - die gebruik maken van een ‘klassiek' toetsenbord met fysieke toetsen die niet een deel van het beeldscherm bedekken. De beperkingen van een touchscreen spelen niet of nauwelijks een rol bij mobiele communicatie, sms, e-mail of internetbezoek.

Het touchscreen - zodra daarop het toetsenbord verschijnt - en invoermogelijkheden van de iPad zijn naar het oordeel van het hof dusdanig beperkt in vergelijking met desktop-PC's en laptop-computers dat de iPad niet als een computer kan worden aangemerkt. Omdat de beperkingen zich niet of nauwelijks voordoen bij de mobiele communicatie, sms, e-mail of internetgebruik is sprake van een communicatiemiddel.

Een iPad moet dus als communicatiemiddel worden aangemerkt. Aan de werknemers van de werkgever voor wie het zakelijk gebruik van de iPad  van meer dan bijkomstig belang is kan dan ook de iPad vrij van loonheffing worden verstrekt, zo oordeelt Hof Amsterdam.

 

Bron: Hof Amsterdam

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen