De Eerste Kamer verwierp op 13 februari 2024 het wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. De salderingsregeling blijft daarom voorlopig bestaan. In de praktijk blijkt echter dat energieleverancier kosten voor teruglevering in rekening brengen of daarover nadenken. Blijft investeren in zonnepanelen als particulier de komende jaren nog wel aantrekkelijk? De redactie van Fiscaal Advies, onderdeel van InView, zocht het uit.

De verwerping van het wetsvoorstel lijkt gunstig voor zonnepaneelhouders. In de praktijk blijkt echter dat sommige energiemaatschappijen nu al kosten voor teruglevering aan zonnepaneelhouders in rekening brengen en dat andere energiemaatschappijen daarover nadenken. Verder blijkt uit de praktijk dat als er meer wordt teruggeleverd dan verbruikt, de vergoeding voor die teruglevering ook steeds meer terugloopt.

In oktober 2020 was al een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden waardoor in eerste instantie vanaf 1 januari 2023 later verplaatst naar vanaf 1 januari 2025 de salderingsregeling zou worden afgebouwd. Door saldering is de prijs van teruggeleverde elektriciteit in principe gelijk aan de prijs van afgenomen elektriciteit. Door het wetsvoorstel zou de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 geleidelijk worden afgebouwd naar nul op 1 januari 2031.

De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 7 februari 2023 aan, maar de Eerste Kamer verwierp het wetsvoorstel op 13 februari 2024. De Eerste Kamer nam daarbij wel een motie aan. Hierin wordt de regering verzocht een overheidscampagne te ontwikkelen waarmee kleinverbruikers van zonnepanelen worden geïnformeerd over het nut van gedragsverandering door het gebruiken van de door hen opgewekte stroom op momenten dat het stroomnet minder vol is.

Dat de salderingsregeling blijft bestaan lijkt gunstig maar de vraag is voor hoelang. Inmiddels blijken sommige energieleveranciers namelijk al kosten voor teruglevering in rekening te brengen. Daarnaast blijkt dat al er meer teruggeleverd wordt dan verbruikt, de vergoeding voor die teruglevering ook steeds meer terugloopt.

De verwachting is dat het kabinet gaat werken aan een nieuw voorstel om de salderingsregeling af te bouwen. Het is nog niet te zeggen wat het nieuwe voorstel wordt en wanneer dit zal ingaan.

Overwegingen bij investering

Om te beoordelen of een investering in zonnepanelen aantrekkelijk is, is een aantal overwegingen essentieel. De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig bestaan maar er is wel onzekerheid over doorberekening van kosten voor teruglevering en de hoogte van de terugleververgoeding. Factoren die een rol spelen bij een investering zijn:

  • Wat is het huidige rendement op het vermogen?
  • Is het benodigde vermogen vrij beschikbaar?
  • Wat zijn de huidige energiekosten?
  • Welke kosten berekent de energieleverancier door en zijn er plannen om die kosten te verhogen?
  • Wat is de terugleververgoeding?

Verder is het van belang om te weten dat vanaf 2023 het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen 0 procent bedraagt. Ondanks het nultarief kunnen toch btw-verplichtingen voortvloeien uit het gebruik van de panelen. Lees hiervoor de website van de Belastingdienst.

Bron: Redactie Fiscaal Advies InView

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting, Milieuheffingen

634

Gerelateerde artikelen