Puur vanuit fiscaal oogpunt bezien kan het interessant zijn om een hypotheek nog in 2020 over te sluiten. In 2020 kan iemand de oversluitkosten en een eventuele oversluitvergoeding nog effectief aftrekken tegen een belastingtarief van maximaal 46%. Volgend jaar wordt dit aftrektarief verlaagd. 

In 2021 is het maximale tarief waartegen kosten effectief mogen worden afgetrokken namelijk maar 43%. Als het inkomen niet in de tweede belastingschijf (in 2020: 49,5%) maar in de eerste belastingschijf (in 2020: 37,35%) valt, is er vanuit fiscaal oogpunt bezien geen voordeel te behalen.

Tariefcorrectie

Als het inkomen van een belastingplichtige in de hoogste schijf inkomstenbelasting (in 2020 49,5%) wordt belast, dan zijn de aftrekbare kosten tegen een lager percentage aftrekbaar: de zogenaamde tariefcorrectie. Met ingang van 2020 geldt de tariefcorrectie niet alleen voor de aftrekbare kosten van de eigen woning ook voor de volgende aftrekbare posten:

  • Ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek).
  • MKB-winstvrijstelling.
  • Terbeschikkingsstellingsvrijstelling.
  • Aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie).
  • Aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten.
  • Aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten.
  • Aftrek van scholingsuitgaven.
  • Giftenaftrek.
  • Restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren.
  • Verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de tariefcorrectie tot en met 2023 te zien.

  2020 2021 2022 2023
Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten 46% 43% 40% 37,10%

 

Oversluiten vanwege lagere rentetarieven

Oversluiten levert direct lagere lasten op wanneer de hypotheek een relatief hoge rente heeft ten opzichte van de huidige rentetarieven. De oversluitvergoeding kan bij de aangifte inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht. Of het oversluiten van iemands hypotheek vanwege een lager rentetarief gunstig uitpakt, is echter afhankelijk van veel factoren. Denk daarbij onder andere aan de hoogte van de hypotheekrente, de nog resterende rentevaste periode, de eventueel verschuldigde oversluitvergoeding, de hoogte van iemands inkomen en de fiscale aftrekmogelijkheden.

Het verdient aanbeveling om samen met een deskundige alle relevante factoren in kaart te brengen waardoor oversluiting financieel en fiscaal passend is.

Lees ook het thema Eigenwoningregeling en bekijk de TaxVisions-video over dit onderwerp.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen