Een zelfstandig ondernemer kan gebruik maken van een aantal faciliteiten. Eén van deze faciliteiten is de oudedagsreserve. De oudedagsreserve is bedoeld om ondernemers gedurende het ondernemerschap in staat te stellen een voorziening voor de oudedag op te bouwen. Het echter geen echte oudedagsvoorziening.

Werking OR

Kort gezegd houdt de regeling in dat er een bepaald bedrag (toevoeging) ten laste van de winst kan worden gebracht. De toevoeging aan de OR bedraagt 9,8% van de winst en is maximaal € 8.631 (cijfers 2015). De toevoeging is op een tweetal manieren beperkt. Zo wordt de toevoeging verminderd met de ten laste van de winst gekomen premies en andere bijdragen uit hoofde van een pensioenregeling. Daarnaast mag de OR nooit meer zijn dan het ondernemingsvermogen. Ieder jaar kun je besluiten of je wilt deelnemen aan de OR. De OR komt op de balans van de onderneming te staan zodat je die altijd in de jaarstukken kunt terugvinden. De toevoeging aan de OR verlaagt de fiscale winst van dat jaar. Op de opgebouwde stand rust wel een belastingclaim. Door gebruik te maken van de OR stel je belastingheffing uit.

Einde OR

De OR moet verplicht afnemen bij het einde van het ondernemerschap. Op dat moment moet er afgerekend worden met de belastingdienst. Het is verstandig om er voor te zorgen dat in ieder geval op het moment van staken voldoende middelen zijn om af te rekenen met de belastingdienst.

Omzetting in lijfrente

Het is ook mogelijk om de oudedagsreserve om te zetten in een bancaire lijfrente. Dit kan bij het einde van het ondernemerschap maar ook op een eerder moment. Het bedrag waarmee de OR afneemt, vormt winst. Daar staat tegenover dat de inleg op de bancaire lijfrenterekening aftrekbaar is. Ook bij deze optie is van belang dat er voldoende middelen zijn om de lijfrente aan te kopen. De lijfrente-uitkeringen worden te zijner tijd wel in de heffing betrokken verschuldigd.

Belang voor de praktijk

Zoals uit het vorenstaande blijkt is de OR niet echt een oudedagsvoorziening maar slechts uitstel van belastingheffing. Omdat bij belastingheffing uitstel bijna nooit afstel wordt is het aan te raden om voldoende middelen achter de hand te hebben om de fiscale claim te betalen. Of om de OR om te zetten in een lijfrente.

Waar in de praktijk niet altijd rekening mee wordt gehouden is de verplichte afname van de OR bij het overlijden van de ondernemer. Om er voor te zorgen dat de nabestaanden de fiscale claim kunnen voldoen is van belang om een inventarisatie te maken van de aanwezige middelen na overlijden.

 

Lees ook het thema Oudedagsreserve.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

6

Gerelateerde artikelen