Melkproducenten moeten uiterlijk 12 september 2014 aan RVO.nl opgave doen van het aantal producenten aan wie na verevening een heffing is opgelegd.

Elke lidstaat is verplicht om gegevens over de incasso van superheffing te melden aan de Europese Commissie.

Als een boer het melkquotum overschrijdt zonder lease of aankoop van melkquotum, moet hij superheffing betalen. Overschrijdt de boer meer dan 12% van het melkquotum, dan neemt de zuivelfabriek maatregelen om de betaling van de superheffing veilig te stellen. De superheffing van het quotumjaar 2013/2014 wordt in augustus en (indien bij een groot bedrag) in september 2014 ingehouden op het melkgeld.

Meer informatie

De bijlage bevat:

  • een opgaveformulier;
  • contactgegevens.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

Dossiers: Agro

6

Gerelateerde artikelen