Het politiek overleg over de maatregelen voor de woningmarkt duurt voort. Het kabinet is er met oppositiepartij CDA niet uitgekomen, en is nu in overleg met D66,ChristenUnie en SGP. Deze drie partijen zijn nodig om het kabinet in de Senaat een meerderheid te kunnen bezorgen. Hoewel er dinsdagavond nog geen deal lijkt te zijn, schemert wel steeds meer door tot welke concessies het kabinet bereid is.

 

Versoepeling hypotheekregels

De hypotheekregels worden versoepeld, zo lijkt inmiddels duidelijk. Bronnen rond de onderhandeling melden dat het kabinet bereid zou zijn om de verplichte 100%-aflossing te versoepelen naar 50%, waarbij er dan wel fiscaal een volledig forfaitair aflossingsregime zou blijven gelden. Ook heeft het kabinet bereidheid getoond de periode van hypotheekrenteaftrek, in ieder geval voor starters, te verhogen van 30 naar 35 jaar. Starters zouden ook vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting. Verder is gesproken over een stimuleringspakket voor de bouw, waarbij ook een lager Btw-tarief voor onderhoud en renovatie ter tafel is gekomen. Over de verhuurderheffing van 2 miljard euro per 2014 komt nog weinig naar buiten. Het CDA haakte bij de onderhandelingen af, aangezien minister Blok van Wonen en Rijksdienst weinig bereidheid toonde deze heffing te verlagen. Het is nog niet duidelijk of de drie andere oppositiepartijen ook op dit punt op een onoverkomelijke barrière stuiten.

Debat

Minister Blok moest eigenlijk dinsdagmiddag in de Eerste Kamer uitleg komen geven over zijn weigering een aangenomen motie van Essers (CDA) c.s. uit te voeren.  De bewindsman heeft echter uitstel van dit debat gevraagd, aangezien hij liever pas met de Senaat spreekt indien er een nieuwe deal ligt. In de Tweede Kamer staat voor woensdagochtend de tweede termijn geagendeerd van de wetsbehandeling voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Jansen (SP) poogde, met het oog op de onderhandelingen, ook dit debat uit te stellen. Coalitiepartijen PvdA en VVD vonden dat niet nodig. Ook D66, ChristenUnie en SGP gaven aan dat het debat wat hun betreft doorgang kon vinden, wat toch als teken gezien moet worden dat de partijen positief gestemd zijn over een mogelijke integrale oplossing in het woningdossier.

 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Belastingen van rechtsverkeer

0

Gerelateerde artikelen