Het kabinet wil dat bedrijven vorderingen op bijvoorbeeld klanten altijd in kunnen zetten als onderpand voor leningen. Daardoor ontstaat extra leenruimte voor het mkb. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met name grote bedrijven laten in contracten met hun toeleveranciers vaak een verpandingsverbod opnemen. Dat betekent dat het bedrijf waarbij zij in het krijt staan, die vordering niet mag inzetten als onderpand bij de bank. Zo voorkomen zij dat zij plotseling te maken kunnen krijgen met een andere schuldeiser.

Aan die praktijk, die de leenmogelijkheid voor kleinere ondernemers flink beknot, wil Dekker een einde maken. Dat levert volgens de minister naar schatting 1 miljard euro aan extra kredietruimte op voor het mkb. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij met het voorstel, dat "extra lucht" geeft voor een grote groep ondernemers.

Het wetsvoorstel wordt begeleid door de memorie van toelichting en het nader rapport. Lees het Dossier Coronavirus over andere financiële steunmaatregelen voor ondernemers.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Financiële administratie, Ondernemingsrecht, Fiscaal ondernemingsrecht

  238
Gerelateerde artikelen