Het kabinet hoopt donderdag 28 maart 2024 de plannen te presenteren om te voorkomen dat chipmachinemaker ASML in het buitenland uitbreidt in plaats van in Nederland. Het pakket met de naam Operatie Beethoven wordt als het goed is in de ministerraad van donderdag goedgekeurd. Maar veel is nog in beweging, zeggen bronnen na berichten hierover van verschillende media. Mogelijk worden zelfs donderdagochtend nog overleggen gevoerd met de regio.

Volgens diverse media zou het gaan om een impuls van om en nabij een miljard. Dat bedrag herkennen bronnen, maar is nog niet zeker. Ook de financiering, waarbij een flink deel van het geld uit het Nationaal Groeifonds zou komen, en de verdeling van de bijdrage tussen het Rijk en de regio liggen nog niet vast. Het geld zou onder meer gaan naar betere bereikbaarheid van de regio en het aantrekken van technisch opgeleid personeel in de zogenoemde regio 'Brainport'.

ASML wijst bij zijn dreigement om elders uit te breiden ook naar de versobering van de 30%-regeling. Op aandringen van de Eerste Kamer houdt het kabinet de maatregelen uit de Tweede Kamer nog eens tegen het licht. Als de maatregelen worden teruggedraaid moet het kabinet op zoek naar alternatieve dekkingsmogelijkheden. De opbrengsten van die fiscale maatregelen zijn namelijk al uitgegeven. In de media wordt gesproken over allerlei opties zoals aanpassing van het BTW-tarief, verhogen van de winstbelasting voor bedrijven en verhogen van het eigenwoningforfait. De dekkingsmogelijkheden worden waarschijnlijk pas later bekendgemaakt. Het is wel de bedoeling dat de opties begin april bij de Tweede Kamer liggen.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

668

Gerelateerde artikelen