Het kabinet zet alvast 2,3 miljard euro opzij in de hoop dat er snel een akkoord komt over compensatie voor gedupeerden van het toeslagenschandaal via de zogenoemde 'Laurentien-methode'. Na een pilot was er veel gedoe over de compensatieroute via de Stichting (Gelijk)Waardig Herstel van prinses Laurentien van Oranje. Onder voorwaarden wil het kabinet, aangemoedigd door de Kamer, door met die aanpak.

Om te voorkomen dat gedupeerde ouders moeten wachten als de aanpak wordt uitgebreid, reserveert het kabinet nu alvast het benodigde budget. Hoewel het volgende kabinet begin volgende week al op het bordes staat, is het toch nodig om dit nu al te doen, aldus demissionair staatssecretaris De Vries van Toeslagen.

De Tweede Kamer stemt donderdag over de Voorjaarsnota. Alleen via een aanpassingsvoorstel daarop, waar het parlement donderdag dus ook al over moet stemmen, kan het kabinet het geld tijdig opzijzetten. Anders moet de opvolger van De Vries wachten tot september.

Over de compensatie-aanpak van de stichting is veel te doen. Zo'n driehonderd gedupeerden van het toeslagenschandaal waren onderdeel van een proef met de methode. Ouders vertellen experts op welke manier zij hebben geleden onder de terugvorderingen en de ontspoorde fraudeaanpak van de overheid. Deskundigen berekenen dan aan de hand van een 'afvinklijst' met vaste bedragen per schadepost op welke aanvullende schadevergoeding zij recht hebben. Het gaat vooral om mensen die recht denken te hebben op meer dan de 'standaard' 30.000 euro compensatie.

De aanpak is politiek populair, maar kent veel haken en ogen bleek uit een recente evaluatie. Het kan voorkomen dat zaken worden vergoed die geen verband houden met het toeslagenschandaal. Bovendien is de vrees dat het openstellen van de aanpak ertoe leidt dat meer ouders zich melden dan de organisatie aankan.

Bijna de volledige Tweede Kamer schaarde zich recentelijk achter een voorstel om de aanpak voor meer ouders beschikbaar te stellen. Wel moet het kabinet nog afspraken maken over de aanbevelingen uit de evaluatie. "Het kabinet wil een zo snel mogelijk vervolg van de SGH-route faciliteren", schrijft De Vries. Met het opzij zetten van de 2,3 miljard kan de stichting "snel van start gaan met voldoende beschikbaar budget" zodra er een overeenkomst is gesloten.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

381

Gerelateerde artikelen