Het kabinet gaat de regels voor de Nederlandse trustsector strenger maken en de Nederlandsche Bank (DNB) meer bevoegdheden geven voor toezicht en handhaving rond financiële en administratieve dienstverleners. Daarmee heeft de ministerraad ingestemd na een wetsvoorstel van minister Wopke Hoekstra van Financiën.
Volgens Hoekstra heeft de trustsector de afgelopen jaren het Nederlandse financiële stelsel onvoldoende verdedigd tegen misbruik en in sommige gevallen zelfs zaken als belastingontduiking gefaciliteerd. ,,DNB heeft meermalen geconstateerd dat trustkantoren de wet onvoldoende naleven. Dat is reden voor het kabinet om in te grijpen. Trustkantoren moeten integer en betrouwbaar zijn en goed controleren voor wie ze werken'', aldus de minister.
 
In de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt meer integriteit en professionaliteit van kantoren geëist. Er moet meer en beter onderzoek worden gedaan naar cliënten voordat diensten worden verleend.
 
De hoogste boetes die DNB kan opleggen gaan omhoog van 4 miljoen naar 5 miljoen euro. Er komt ook een omzetgerelateerde en een voordeelgerelateerde boete. DNB krijgt verder meer mogelijkheden om de vergunning van een trustkantoor in te trekken.
 
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen