Het kabinet rekent in 2020 op een begrotingstekort van € 92 miljard door de coronacrisis. Het geschatte begrotingstekort bedraagt 11,8 procent van het bruto binnenlands product, het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog. De verwachting voor 2020 was een begrotingsoverschot van € 9 miljard. Dit was nog voor de coronacrisis.

De staatsschuld neemt door de coronacrisis flink toe en komt naar verwachting uit op 65,2 procent. De staatsschuld bedroeg in 2019 nog 49 procent. Dit alles blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Hoekstra is er sprake van een ‘eerste grove schatting’ en kan het tekort hoger of lager uitvallen.

De schatkist wordt in meerdere opzichten hard geraakt door de coronacrisis. Inmiddels is er al € 20 miljard uitgegeven aan noodmaatregelen en komt er dit jaar naar verwachting € 32 miljard minder aan belastingen en premies binnen door uitstel. Verwacht wordt dat dit bedrag deels uiteindelijk in volgende jaren alsnog zal worden betaald, maar dat is allerminst zeker. Door minder economische activiteiten komen er verder veel minder belastingopbrengsten binnen en zijn er hogere uitgaven aan werkeloosheidsuitkeringen en bijstand. Dit levert nog een extra gat van € 45 miljard op.

Hoekstra volgt de inschatting van het Internationaal Monetair Fonds en rekent op een economische krimp van 7,5 procent. Nederland is overigens geen uitzondering. Vrijwel alle grote westerse economieën vertonen soortgelijke economische krimpcijfers en verslechteringen van de staatsschuld en het begrotingssaldo.

Bron: Ministerie van Financiën

Dossiers: Corona

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Informatiesoort: Nieuws

  698
Gerelateerde artikelen