Het kabinet gaat brievenbusfirma's sneller aanpakken. Het gaat om bedrijven die Nederland alleen gebruiken om hun winst weg te sluizen.
,,We gaan echt serieus werk maken van het aanpakken van brievenbusfirma's'', aldus staatssecretaris Menno Snel (Financiën). Hij belooft binnen deze kabinetsperiode een ,,stevig pakket aan maatregelen om Nederland echt anders te positioneren en het beeld te kantelen'' van ons land als belastingparadijs.
 
Door een zogeheten bronbelasting te heffen worden belastingconstructies die bekend zijn van bijvoorbeeld The Rolling Stones en U2 een ,,stuk ingewikkelder".
 
Snel zegt dat dit vrijdag in de wekelijke vergadering van het kabinet is afgesproken. Volgens hem is Nederland nu al geen belastingparadijs. ,,Het beeld dat vaak wordt opgeroepen gaat over voorbeelden uit het verleden. Het vorige kabinet is al begonnen, denk ik, met de inzet van het aanpakken brievenbusfirma's. Wat ik ga doen is dat beleid overnemen en gas erop geven''.
 
 
Volgens Snel is Nederland nu al geen belastingparadijs. ,,Het beeld dat vaak wordt opgeroepen gaat over voorbeelden uit het verleden. Het vorige kabinet is al begonnen met de inzet van het aanpakken van brievenbusfirma's. Wat ik ga doen is dat beleid overnemen en gas erop geven.''
 
Snel belooft dat hij soms strenger zal zijn dan de Europese regels, onder meer bij de Atad. ,,Structuren uit het verleden zijn niet meer mogelijk. Degenen die misbruik maken van ons aantrekkelijk vestigingsklimaat, moeten worden aangepakt.''
 
Het kabinet wil nu echt doorpakken omdat de misstanden schadelijk zijn voor de echte bedrijven. Die hebben er last van, ook van het imago dat Nederland een belastingparadijs is, aldus Snel. ,,Nederland staat er internationaal niet zo mooi op, terecht of onterecht.''

Atad

Nederland zal bij de implementatie van de eerste en tweede Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD1 en ATAD2) verder gaan dan die richtlijn voorschrijft. Nederland zal bijvoorbeeld geen groepsuitzondering opnemen bij de zogenoemde ‘earningstrippingmaatregel'.
 
Ook komt er geen eerbiedigende werking voor bestaande leningen en wordt de drempel verlaagd van 3 miljoen naar 1 miljoen. Voor banken en verzekeraars wordt een zogenoemde minimumkapitaalregel ingevoerd. Hierdoor ontstaat een meer gelijke fiscale behandeling van het eigen en het vreemd vermogen in alle sectoren. Dat levert stabielere bedrijven en gezondere economische verhoudingen op.

Verdragen

Verder wil het kabinet meer antimisbruikbepalingen opnemen in de belastingverdragen via het zogenoemde Multilateraal Verdrag. Hiermee kan worden voorkomen dat het uitgebreide netwerk van Nederlandse belastingverdragen op oneigenlijke wijze wordt gebruikt.
 

Bron: Ministerie van Financiën/ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen