Het Kadaster moet een Amsterdams bedrijf dat economische criminaliteit onderzoekt toegang geven tot ‘zoeken op naam’ bij natuurlijke personen in het kadaster, totdat (eventueel) een deugdelijke wettelijke voorziening mogelijk maakt dat die toegang wordt ontzegd. Het Kadaster wees de aanvraag van het bedrijf om zo te mogen zoeken onterecht af, oordeelt Rechtbank Amsterdam.

Naar aanleiding van onder meer RTL Nieuws-berichtgeving, waaruit bleek dat het eenvoudig was onder een valse identiteit een Kadaster Online account aan te maken en zo op naam te kunnen zoeken in de registers, zocht de minister van Binnenlandse Zaken naar mogelijkheden de toegang tot kadastergegevens te beperken. Daarvoor moet het Kadasterbesluit worden gewijzigd.

In afwachting daarvan heeft het Kadaster besloten bepaalde beroepsgroepen de toegang tot die zoekfunctie te laten behouden. Andere gebruikers, waaronder het Amsterdamse bedrijf, is die toegang ontzegd.

De rechtbank oordeelt (ECLI:NL:RBAMS:2023:3154) dat daartegen wel bezwaar en beroep mogelijk is en de ontzegging geen wettelijke grondslag heeft. Daarom vernietigt de rechtbank alle door het Kadaster genomen besluiten.

Bron: Rechtbank Amsterdam

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

310

Gerelateerde artikelen