De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie "levens van mensen zijn vermorzeld". Ook de rol van het parlement zal besproken worden. De vraag is of de Tweede Kamer de conclusies onomwonden zal omarmen.

"De overheid heeft mensen hun waardigheid ontnomen en hun bestaanszekerheid", concludeerde de commissie, waarvan nog maar drie leden in de Tweede Kamer zitten. De meest indringende conclusie was volgens de commissie dat een schandaal zoals de toeslagenaffaire morgen weer kan gebeuren als niet wordt ingegrepen.

Dat is voor sommige partijen reden om alle aanbevelingen over te nemen en het rapport te omarmen. Maar het is niet zeker of een motie die dit uitspreekt Kamerbreed wordt aangenomen. Mogelijk komt er een voorstel van de PVV (als grootste partij) waarmee de Kamer alleen uitspreekt de bevindingen te willen betrekken bij toekomstig beleid. Mogelijk dat GroenLinks-PvdA in dat geval alsnog een voorstel indient om de bevindingen en aanbevelingen onomwonden over te nemen.

De enquêtecommissie nam expliciet ook de rol van de Tweede Kamer zelf onder de loep. Kamerleden hebben actief bijgedragen aan snoeihard fraudebeleid, en hebben gefaald in hun wetgevende en controlerende taak, luidde de conclusie. Het "papegaaiencircuit" tussen journalisten en Kamerleden had een aanjagende werking, waar een harde aanpak van (vermeende) fraudeurs uit voortkwam, volgens de commissie. In reactie op het enquêterapport dat in februari uitkwam, keek een deel van de Kamer ook naar zichzelf.

Het debat start om 16.30 uur en duurt tot 22.05.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

33

Gerelateerde artikelen