De Tweede Kamer wil dat geen belasting meer wordt geheven over de vergoeding die veteranen krijgen als zij tijdens hun werk invalide zijn geraakt. Maar ze twijfelen nog over de manier waarop. Als dit zogeheten smartengeld niet meer wordt belast, kan dat doorwerken naar andere uitkeringen, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid. De nieuwe coalitiepartijen zoeken in een debat naar een manier om alleen invalide veteranen te ontzien en wachten met een keuze maken tot ze daar meer informatie over hebben.

Demissionair staatssecretarissen Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en Christophe van der Maat (Defensie) stellen in een brief (doc) twee varianten voor om het smartengeld van de paar honderd invalide veteranen in Nederland niet te belasten. De varianten zijn:

  • een volledige vrijstelling van belastingheffing (inkomstenbelasting en loonbelasting) zodat noch de oud-militairen noch Defensie belasting betalen over de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV); en
  • een vrijstelling voor de oud-militairen die de BIV ontvangen in combinatie met belastingheffing die voor rekening van Defensie komt en blijft (loonbelasting in de vorm van eindheffing).

Deze varianten hebben elk hun voor- en nadelen en kosten jaarlijks 4 miljoen dan wel 6 miljoen euro. Maar daar kunnen nog kosten bijkomen, omdat het vervolgens mogelijk onvermijdelijk wordt om de streep te trekken door vergoedingen voor andere groepen. De bewindslieden opperen ook nog een derde variant zonder de kosten te noemen.

"Puur en alleen het feit dat er mogelijk precedentwerking zou zijn voor andere regelingen vind ik geen reden om veteranen nu geen erkenning en waardering te geven en geen recht te doen", zegt Tjebbe van Oostenbruggen van NSC. Samen met VVD en CDA verzoekt zijn partij het kabinet in twee moties om nadere analyse te doen. Ook de PVV vraagt om meer informatie.

Wat Senna Maatoug (GroenLinks-PvdA) betreft, wordt al het smartengeld niet meer bestempeld als belastbaar inkomen. Een uitzondering maken voor invalide militairen en niet voor bijvoorbeeld slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog of van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zou "heel raar zijn en ongelijke behandeling" volgens het Kamerlid. Wendy van Eijk (VVD) wil juist wel van het kabinet horen of een aparte regeling voor veteranen mogelijk is. Alle vormen van smartengeld uitzonderen zonder te weten wat de consequenties zijn, vindt ze "te snel en te makkelijk".

Invalide geworden (oud-)militairen vragen de politiek al jaren om een vrijstelling en hebben hier ook rechtszaken over gevoerd.

Bron: Tweede Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

229

Gerelateerde artikelen