Een meerderheid in de Tweede Kamer wil uiterlijk juni 2013 een plan van aanpak van de regering om brievenbusmaatschappijen in Nederland stap voor stap zwaarder te belasten. Een motie van Klaver (GroenLinks) met deze strekking kreeg de steun van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP en de PvdA. De motie spreekt de overweging uit dat het een slecht idee is dat Nederland een "belastingparadijs" is en te weinig belasting heft op bedrijven die hier niets doen, maar alleen maar hun geld langs sluizen. Deze woorden waren eerder in het Tv-programma College Tour letterlijk geuit door Samsom (PvdA), waardoor de PvdA in een lastige positie terecht kwam.

SP motie verworpen

Een motie van de SP met nagenoeg dezelfde strekking kreeg echter geen steun van de PvdA. Samsom vond de motie van GroenLinks "ambitieuzer en specifieker", zo liet hij op Twitter weten. Merkies (SP) toonde zich verbijsterd, aangezien zijn motie ook gewoon vroeg aan de regering om "op korte termijn met voorstellen te komen".  

Fiscale infrastructuur behouden

De Kamer nam ook een motie Van Vliet (PVV) aan, waarin juist wordt verzocht om de goede fiscale infrastructuur van Nederland te behouden bij de aanpak van "onwenselijke belastingontwijking".  Deze motie kreeg de steun van PVV, SGP, VVD, 50Plus, D66 en PvdA.  Van Vliet roemt in zijn motie het verdragennetwerk, rulingpraktijk, deelnemingsvrijstelling alsmede een betrouwbare Belastingdienst. Eerder noemde staatssecretaris Weekers van Financiën deze motie een "krachtige ondersteuning van beleid". 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen