De Tweede Kamer wil bij verdragsonderhandelingen weten in hoeverre wordt voldaan aan de door de staatssecretaris van Financiën geformuleerde standaardcriteria. Verdragen die nu ter goedkeuring zijn voorgelegd (India) dan wel waarvan een vooraankondiging (Ethiopië) is gedaan, geven de Kamerleden te weinig houvast. Staatssecretaris Weekers moet op korte termijn, zo is vandaag besloten, met een brief komen waarin hij de verschillende verdragen langs de meetlat van de standaardcriteria legt.

 

Fiscaal verdragsbeleid

De Tweede Kamer wil nauw betrokken worden bij de totstandkoming van fiscale verdragen. In de overleggen op 8 juni 2011 en 1 februari 2012, naar aanleiding van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, heeft de Kamer  deze wens al uitgesproken. Daar het kabinet meer maatwerk aan de dag wil leggen bij de bilaterale onderhandelingen, heeft de Kamer vorig jaar via de motie Van Vliet (PVV) als reactie verzocht om een set met standaardcriteria. Deze criteria dienen vervolgens als toetsingskader om te bezien of bij het geleverde maatwerk in een verdrag de afwijkingen van de standaard toelaatbaar zijn. Op deze wijze wil de Kamer een vinger aan de pols houden.

Meer grip

Ondanks deze overeengekomen werkwijze voelt de Kamer zich overrompelt. Kamerleden hebben te weinig inzicht aan welke criteria in welke fase van de verschillende verdragsonderhandelingen is voldaan. Van Vliet heeft behoefte aan  "een soort afvinklijst." Bashir (SP) wil van te voren weten welke stappen zijn gezet en zijn collega Groot (PvdA) verzoekt om meer inhoudelijke duiding over de achtergrond van de totstandkoming van een voorliggend verdrag. De Tweede Kamer wil dus niet langer fiscale verdragen slechts, al dan niet stilzwijgend, goedkeuren. Kamerleden willen de achtergrond, de afwijkingen en andere bijzonderheden nadrukkelijk inzichtelijk hebben.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen