De Tweede Kamer wil de brandstofaccijnzen volgend jaar niet verhogen. De huidige korting, die per 1 januari zou vervallen, blijft een jaar langer bestaan. Ook gaat de gebruikelijke jaarlijkse verhoging eenmalig niet door. Een voorstel daartoe van VVD-fractieleider Sophie Hermans krijgt steun van SP, ChristenUnie, DENK, PVV, JA21, BBB, SGP, Groep-Van Haga en de eenpitters Pieter Omtzigt en Liane den Haan.

Deze partijen willen ook de energierekening voor huishoudens verlagen door een structurele verlaging van de energiebelasting met 200 miljoen euro. Met deze maatregelen worden zowel mensen met een laag inkomen als middengroepen geholpen, betogen zij.

Hermans vindt het nodig om bovenop de op Prinsjesdag aangekondigde armoedemaatregelen "een aanvullende stap" te zetten. "In het bijzonder voor die groep die niet in aanmerking komt voor toeslagen en tegemoetkomingen." Het gaat volgens Hermans om "mensen met een heel normaal salaris, politieagenten, verplegers, leraren of mkb'ers die hun vaste lasten zien stijgen".

Voor de financiering van deze ingrepen - de accijnsmaatregel kost naar schatting 1,2 miljard euro - willen de partijen geld bijeenleggen dat gereserveerd staat voor plannen van diverse ministeries die nog nader moeten worden uitgewerkt. De begrotingen van Sociale Zaken en Volksgezondheid blijven daarbij buiten schot. Ook eventuele extra aardgasbaten moeten ervoor worden benut.

Mocht dat onvoldoende opleveren, dan willen de partijen een greep doen in het Nationaal Groeifonds. Dat is eigenlijk bedoeld om innovatieve bedrijven te helpen met investeringen die zij anders niet gefinancierd kunnen krijgen, en die bijdragen aan het toekomstig verdienvermogen van de economie.

Vakbond CNV laat weten "verheugd" te zijn met het plan om de brandstofaccijnzen volgend jaar niet te verhogen. Voorzitter Piet Fortuin stelt dat zes op de tien werkenden een auto nodig hebben om op het werk te komen. "Met de accijnsverhoging zou een groot deel van werkend Nederland er fors op achteruit gaan in 2024. Het betekent zo'n 1000 euro extra aan brandstofkosten voor woon-werkverkeer", zegt hij.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen, Milieuheffingen

368

Gerelateerde artikelen