De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor samenwerkingsverbanden valt volgens een berekening van het hof in veel gevallen hoger uit dan de berekening van aangifteprogramma's en van de Belastingdienst.

Dat schrijft de fiscale adviestool Avanzer Advies. Volgens Hof Den Bosch heeft een maat/vennoot in een maatschap/VOF namelijk recht op een hogere investeringsaftrek. Alle aangifteprogramma's gebruiken een andere, lagere berekeningswijze dan Hof Den Bosch. De staatssecretaris is op 12 januari dit jaar in cassatie gegaan, maar de kansen lijken goed, aldus de adviestool.

Hof Den Bosch is van mening dat de wettekst over de KIA letterlijk moet worden toegepast. Volgens die wettekst dienen de leden van een samenwerkingsverband KIA te krijgen gebaseerd op de gehele investering door het samenwerkingsverband. Bedraagt deze investering meer dan € 56.642 (2018) en minder dan € 314.673 (2018), dan heeft ieder lid van het samenwerkingsverband recht op een KIA van € 15.863 (eventueel nog te verminderen met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat hoger is dan € 104.891 (2018)).
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen