De aanvraag van kinderopvangtoeslag gaat weg bij de Belastingdienst. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat de overheidsbijdrage direct met de kinderopvanginstellingen verrekenen. Ouders hebben alleen nog te maken met DUO en hoeven niet zelf meer de overheidsbijdrage aan te vragen.
De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het beoogde systeem moet fraude met de overheidsbijdragen voor kinderopvang tegengaan en foute aanvragen door ouders voorkomen.
 
Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. De DUO gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen. Hierdoor zijn geen verrekeningen achteraf meer nodig. DUO ontwikkelt een computersysteem waarbij ouders via een digitale portemonnee hun ouderbijdrage betalen. In deze portemonnee zien ouders wat er gefactureerd is.
 
Ook hoeven ouders geen gegevens over de kinderopvang meer door te geven. De kinderopvanginstelling geeft de afname van kinderopvang voortaan rechtstreeks aan DUO door.
Het nieuwe systeem is volgens Asscher flexibeler. Dit is onder meer belangrijk voor flexwerkers en ZZP'ers. Extra of minder uren kinderopvang worden direct gefactureerd en verrekend met de overheidsbijdrage.
Inkomenseffecten
DUO gebruikt voor het berekenen van de overheidsbijdrage het vastgestelde jaarinkomen van twee jaar geleden. Er komt een vangnetregeling voor ouders die de afgelopen twee jaar te maken hebben gekregen met een forse daling van hun inkomen en daardoor een minder hoge bijdrage van de overheid ontvangen. Als hun eigen bijdrage met meer dan 2% stijgt ten opzichte van hun huidige inkomen ontvangen zij alsnog een hogere overheidsbijdrage.
 
De inkomenseffecten blijven daardoor beperkt. Bijna 40% van de ouders gaat er iets op vooruit. 60% van de ouders gaat er beperkt- tussen 0 en 3% - in inkomen op achteruit. Slechts een zeer kleine groep, minder dan 2.000 ouders, gaat er meer dan 3% op achteruit. De inkomenseffecten treden alleen op in het eerste jaar, structureel heeft het nieuwe systeem geen effect op het inkomen van ouders.
 
Overigens heeft het kabinet besloten de maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 te indexeren.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen