Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen langer de tijd om hun zaak te laten toetsen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) houdt op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het zogeheten loket Rentederivaten MKB een jaar langer open. Indienen van klachten blijft mogelijk tot en met 31 december 2019.

Het gaat om de ingewikkelde financiële producten die banken aan duizenden ondernemers hebben verstrekt. De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al een hele tijd. Zes banken, waaronder Rabobank en ABN AMRO, gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hadden opgescheept. Onder meer boeren en binnenvaartschippers zijn daardoor in grote financiële moeilijkheden gekomen. Een paar jaar geleden werd een grote compensatieregeling op touw gezet, die de banken nog altijd niet helemaal hebben afgerond.

Het tijdelijke loket bestaat sinds begin 2015. In de afgelopen vier jaar hebben ruim tachtig ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. Veel van de zaken zijn alsnog geschikt. De Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid heeft nog dertig klachten in behandeling. Dit zijn veelal 'aangehouden' klachten, omdat de betreffende ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank moet doen.

Banken hebben nu een kleine 17.000 van de bijna 19.000 gedupeerde mkb-ondernemers in het rentederivaten-dossier een compensatie of een volledig voorschot aangeboden, meldt de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vier banken hebben hun betrokken klanten inmiddels een voorstel voor een vergoeding gestuurd. Aan dik 15.000 mkb’ers is verder alles bij elkaar al 860 miljoen euro uitgekeerd.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën vindt het ,,ondanks deze positieve berichten'' van groot belang dat de voortgang goed in de gaten gehouden blijft worden, schrijft hij aan de Tweede Kamer. In de zomer komt de AFM met een nieuw voortgangsrapport. De verwachting is dat een van de twee overgebleven banken dan eveneens alle betrokken klanten een aanbod heeft gedaan. De andere bank zal dit waarschijnlijk later dit jaar pas lukken.

Bron: ANP

Rubriek: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht

Informatiesoort: Nieuws

  368
Gerelateerde artikelen