De Nederlandse economie verbetert zichtbaar, maar er zijn meer hervormingen nodig om ook in de toekomst mee te kunnen in een snel veranderende wereldeconomie. Ook de overheidsfinanciën moeten verder worden verbeterd. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB).

,,Nederland staat er structureel goed voor, mede dankzij overheidsmaatregelen'', stelde Knot. Hij wees onder meer op hervormingen van het pensioenstelsel, de woningmarkt en het arbeidsrecht. Het kabinet is er ook in geslaagd het begrotingstekort terug te dringen tot onder de EU-norm van 3 procent van de totale omvang van de economie.

Volgens Knot zal ook de staatsschuld verder omlaag moeten, zeker omdat in de toekomst door de vergrijzing steeds minder werkenden bijdragen aan de aflossing ervan. Een lage overheidsschuld werkt bovendien als een financiële buffer om in een economische crisis de eerste klappen op te vangen.

Belastingverlaging

Verder stelde Knot dat het kabinet ,,terecht'' een herziening van het belastingstelsel hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan. Een lagere belasting op arbeid kan de werkgelegenheid een impuls geven. Dat is nog altijd nodig want de werkloosheid daalt volgens DNB nog maar mondjesmaat.

Knot ziet mogelijkheden om ruimte te maken voor een belastingverlaging door minder goederen en diensten onder het lage btw-tarief te laten vallen. Voorbeelden wilde hij niet noemen. ,,Dat is een politieke discussie'', aldus Knot. Hij wees er wel op dat in geen enkele ander Europees land zo veel zaken onder het lage btw-tarief vallen.

Het herstel van de woningmarkt zet volgens DNB dit jaar door. Dat gebeurt in een ,beheerst'' tempo, mede dankzij overheidsmaatregelen die herhaling van de excessieve prijsstijgingen uit het verleden moeten voorkomen. Knot zei wel dat de afbouw van de hypotheekrenteaftrek naar zijn smaak best wat sneller zou mogen.
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

4

Gerelateerde artikelen