De spoedwetswijziging die zorgt voor een koopkrachtreparatie voor alle ontvangers van huurtoeslag is door minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer gestuurd. De reparatie is nodig omdat er recent een fout in de koopkrachtberekeningen werd ontdekt. Het kabinet heeft ervoor gekozen om via de huurtoeslag de koopkrachtontwikkeling op peil te houden.

De wetswijziging (36525) houdt in dat de zogeheten basishuur wordt verlaagd. De basishuur is dat gedeelte van de huur dat voor rekening van de huurtoeslagontvanger blijft (ook wel de eigen bijdrage genoemd). Per 1 januari 2024 is deze bijdrage verlaagd met ruim € 30 via de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag en dat gebeurt dus nogmaals. De verlaging is structureel en bedraagt € 3,05 per maand.

Als het lukt om de spoedwet vóór 1 mei 2024 vast te stellen, dan geldt de lagere eigen bijdrage voor alle huurtoeslagontvangers met terugwerkende kracht per 1 januari 2024. Deze maatregel leidt per saldo tot een intensivering van het huurtoeslagbudget van 66 miljoen euro. De dekking in 2024 wordt gevonden op de SZW-begroting.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

160

Gerelateerde artikelen