Het kabinet doet naarstige pogingen om tot een oplossing te komen voor de dreigende impasse over de fiscale woningmarktmaatregelen. De ministers Blok van Wonen en Rijksdienst en Dijsselbloem van Financiën hebben in de wandelgangen koortsachtig overleg gevoerd met CDA-fractievoorzitter Buma. Het CDA kan de kabinetsplannen in de Senaat aan een meerderheid helpen, waardoor het kabinet er alles aan gelegen is de christendemocraten binnen boord te halen. Het spel is op de wagen gekomen, door de reactie van Blok op de in de Eerste Kamer aangenomen motie Essers c.s. Hierin wordt verzocht om mogelijkheden te inventariseren om - met behoud van de fiscale beperking van de hypotheekrenteaftrek - af te kunnen wijken van de 100% annuïtaire aflossing, om de 30-jaarsperiode te verlengen en de energiebesparing in de woningvoorraad te stimuleren. In zijn reactie schetst Blok wat voor- en nadelen en varianten, maar zijn conclusie is dat het kabinet niet voornemens is wijzigingen aan te brengen.

 

Paar dagen respijt

De rigide houding van Blok maakte het CDA furieus. De partij dreigde alle voorliggende plannen te blokkeren. Donderdag was een debat over de inkomensafhankelijke huurverhoging om scheefhuur tegen te gaan. Het is de bedoeling dat de wetgeving effectief is op 1 juli, de datum dat de huren over het algemeen worden aangepast. Haast is dus geboden, vandaar het overleg in de wandelgangen voorafgaand aan het debat. Daar het nog niet is gelukt een afspraak te maken, is het debat op verzoek van de PvdA geschorst. Volgende week dinsdag zal het worden afgemaakt, wat de partijen nog een paar dagen extra geeft om tot elkaar te komen.

Verhuurderheffing

Het CDA wil niet alleen de inkomensafhankelijke huurverhoging en de hypotheekrenteaftrek aanpassen, maar ook de verhuurderheffing vanaf 2014 van 2 mld. euro is de partij een brug te ver. CDA-senatoren wisten al te bewerkstelligen dat de verhuurderheffing alleen voor 2013 van toepassing is, waarbij Blok voor de jaren erna terug naar de tekentafel werd gestuurd. Ook de heffing voor 2013 is overigens nog niet zeker, omdat de wijzigingswet hiertoe nog in de Tweede Kamer ligt.

Oplossingen

Het is nog niet helemaal duidelijk in welke richting de oplossingen zullen gaan. Blok liet eerder al doorschemeren dat hij de verhuurderheffing wil differentiëren, maar het CDA eist vooral dat er ruimte blijft voor investeringen door woningbouwcorporaties. Bij de hypotheekrenteaftrek zou de oplossing gelegen kunnen zijn in een forfaitaire volledige annuitaire aflossing, waardoor woningeigenaars de mogelijkheid hebben daadwerkelijk slechts tot 50% af te lossen. Staatssecretaris Weekers heeft eerder aangegeven dat zo'n forfaitair systeem op zich uitvoerbaar is, maar dat hierdoor de gerenseigneerde betaalde rente door de banken niet bruikbaar is voor bijvoorbeeld de VIA of voor controle. Hierop zal dus een extra administratieve slag moeten worden gemaakt, wat ook tot extra kosten leidt.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen