De overheid moet het bedrijfsleven beter faciliteren in de strijd tegen fraude. Zo zou het Handelsregister van de Kamers van Koophandel veel betrouwbaardere informatie moeten bevatten dan nu het geval is. Dat kan door gegevens bijvoorbeeld te koppelen aan die van de Belastingdienst.
"Als er tachtig bedrijven op één privéadres staan ingeschreven, is dat toch een teken aan de wand dat er iets niet klopt", zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland ter gelegenheid van de Week van Veiligheid die MKB-Nederland en VNO-NCW deze week organiseren. "Maar het systeem signaleert dat nu niet."
 
Fraude kent vele verschijningsvormen en kost het bedrijfsleven 3,7 miljard euro per jaar. "Dat is 10 miljoen euro per dag", aldus Van Straalen. En de pakkans van fraudeurs is nog geen 5 procent. "Dat mogen we niet accepteren. De urgentie om daar iets aan te doen is groot. Fraude brengt niet alleen de economie schade toe, maar tast ook het vertrouwen in het handelsverkeer ernstig aan. En er zijn veel meer soorten van fraude dan je als ondernemer kunt weten."

Vogel gevlogen

Ondernemers zouden blind moeten kunnen varen op de informatie uit het Handelsregister, maar Van Straalen constateert dat daar juist grote gaten in zitten. "Als het bedrijf waarmee je zaken wilt doen drie mooie jaarverslagen op rij heeft gedeponeerd, moet je er als ondernemer op kunnen vertrouwen dat dat allemaal klopt. Maar dan kom je er na levering van je spullen achter dat die gewoon vals zijn en dat de vogel alweer is gevlogen."
 
Samenwerken en informatie delen zijn de sleutelwoorden in de aanpak van fraude gericht op het bedrijfsleven, zegt Van Straalen. Maar daar schort het nu aan. "De overheid moet fraude veel meer prioriteit geven en samenwerken met private partijen. Het is een gezamenlijk belang om hier iets aan te doen."

Zwarte lijst

Dat is ook de mening van Hans Groenewegen, directeur van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders. "Nederlandse instanties werken vrolijk langs elkaar heen. Als alle partijen, zoals de Kamer van Koophandel, zouden samenwerken, ontstaat er vanzelf een zwarte lijst. Dan kun je gericht actie ondernemen."
 
De gerechtsdeurwaarder is van mening dat ondernemers die aangifte van fraude doen bij de politie, vaak onvoldoende steun krijgen. "Dit is een civiele kwestie, krijgt de ondernemer dan te horen. Ik wil de politie niet betichten van luiheid, maar wel van onvoldoende focus op fraude", zegt hij in het opinieblad Forum van VNO-NCW.

Katvanger in de bijstand

Advocaat en curator Frits Kemp (FORT-advocaten) merkt op dat instanties zoals de Belastingdienst graag hun eigen schaapjes op het droge houden. "Als bij ene dienst bekend is dat iets niet deugt, wordt die kennis nu vaak niet gedeeld. Zo kunnen fraudeurs ongestoord hun gang gaan." Hij noemt het voorbeeld van een 'katvanger' die in bijstand zit, maar wel directeur is van een lege bv. "Die informatie is nu niet te checken."

Fraudecoördinator

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen vindt dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie "eindelijk eens" een fraudecoördinator moet benoemen. Ze verwijst daarbij naar Groot-Brittannië, waar de Nationale Fraude Autoriteit een groot succes is.

Bron: VNO-NCW/Forum

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Ondernemingsrecht

1

Gerelateerde artikelen