Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen moeten hun jaarrekening digitaal deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). In de software en online service bij de KvK kon een wetswijziging uit 2018 niet worden verwerkt. Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een korte handleiding gepubliceerd. Hiermee kunnen ondernemers alsnog de wettelijk vereiste informatie in de digitaal te deponeren jaarrekening opnemen.

De niet verwerkte wetswijziging uit 2018 betreft zaken die in de balans moeten worden opgenomen of uitgesplitst. In de handleiding beschrijft het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen alle wettelijk vereiste informatie alsnog kunnen opnemen in de digitaal te deponeren jaarrekening, zonder dat het desbetreffende informatieveld in de software of online service van de KvK aanwezig is. De informatie moet worden opgenomen in de toelichtende velden. Zo kunnen microrechtspersonen de uitgesplitste totaalbedragen van de lang- en van de kortlopende schulden opnemen in de toelichting op de jaarverantwoording in het veld 'Informatieverschaffing over schulden'.

De handleiding bevat ook informatie over jaarrekeningen die al zijn gedeponeerd. Voor het boekjaar 2019 zal de informatie tijdig worden meegenomen in de jaarlijkse aanpassing van de administratiesoftware en de online service van de KvK.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Jaarrekening

Informatiesoort: Nieuws

  1103
Gerelateerde artikelen