De Belastingdienst kreeg jarenlang € 25 miljoen voor fraudebestrijding met toeslagen, maar moest deze kosten wel terugverdienen. Dat heeft het Ministerie van Financiën bevestigd naar aanleiding van berichtgeving hierover door Trouw en RTL Nieuws.

De Belastingdienst kreeg het geld voor de fraudebestrijding met toeslagen van de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Als het bedrag van € 25 miljoen niet werd terugverdiend, moest het verschil worden terugbetaald. In de praktijk leidde dit ertoe dat controles werden geïntensiveerd om meer geld bij mensen te kunnen terugvorderen. De voorwaardelijke financiering van fraudebestrijding met toeslagen is in 2013 ingevoerd en in 2019 pas beëindigd.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt dat er geen targets per team of individu moesten worden gehaald, tenminste, dat dit niet kon worden vastgesteld. De werkwijze met de terugverdienplicht is door de commissie Donner, die de toeslagenaffaire heeft onderzocht, benoemd als één van de zwakke schakels in het systeem. In het eindrapport noemt de commissie Donner de financiering van de fraudejacht zelfs 'een vorm van morele corruptie'. De overheid kreeg er een 'institutioneel belang bij dat zoveel mogelijk uitkeringen of toeslagen worden gekort'.

Door de doorgeslagen fraudebestrijding zijn vele duizenden gezinnen in grote financiële problemen gekomen. Het kabinet heeft inmiddels een half miljard euro gereserveerd voor compensatie van de getroffen gezinnen.

Het bedrag van € 25 miljoen voor fraudebestrijding is nu structureel opgenomen in de begroting van de Belastingdienst zonder de terugverdienplicht.

Bron: Trouw en RTL Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  489
Gerelateerde artikelen