Een vrouw koopt een appartement in een rijksmonument. Zij vervangt de oude beschadigde parketvloer door een nieuwe parketvloer. Het hof oordeelt dat de kosten niet aftrekbaar zijn.
De zaak (Hof Den Haag 26 april 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1495) verloopt als volgt. Een vrouw koopt in juni 2011 een appartement. Het appartement maakt onderdeel uit van een pand dat is aangewezen als rijksmonument. Na de aankoop vervangt zij de oude, versleten parketvloer door een nieuwe. In haar aangifte trekt zij € 10.000 af als kosten van de parketvloer. De inspecteur weigert de aftrek.
 
De rechtbank beslist dat het om kosten voor herstel in de oude toestand gaat en dat deze kosten voor aftrek in aanmerking komen. Het hof oordeelt anders en verwijst naar het arrest Hoge Raad 5 oktober 1988, ECLI:NL:HR:1988:ZC3909 (BNB 1988/321). In dat arrest besliste de Hoge Raad dat de zogeheten 'huurderslasten' niet voor aftrek in aanmerking komen. Dat zijn kosten die in huurverhoudingen voor rekening van de huurder komen. Hierbij kan gedacht worden aan tuinonderhoud, behangen en kleinere reparaties. Het hof is van mening dat de kosten van het leggen van vloerbedekking (van welke aard dan ook) zijn aan te merken als huurderslasten. Deze kosten komen dan ook niet voor aftrek in aanmerking.

Belang voor de praktijk

Eerder bespraken wij al de uitspraak van de rechtbank. Daarin werd ook melding gemaakt van het Besluit Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden van 7 maart jl. Volgens dit besluit zijn uitgaven voor parketvloeren aftrekbaar als:
  • de vloer, zoals aanwezig bij aanvang van de werkzaamheden, in bruikbare staat wordt gebracht;
  • er sprake is van een vloer die vast aan de ondergrond bevestigd wordt;
  • er geen sprake is van een kleine reparatie, zoals bedoeld in het genoemde arrest van de Hoge Raad.
Op grond van artikel 6.31 Wet IB 2001 zijn onderhoudskosten voor een rijksmonument (na aftrek van eventuele subsidies) voor 80% aftrekbaar. Er moet sprake zijn van een eigen woning (box 1) of een pand in box 3. Bovendien moet het gaan om een beschermd rijksmonument dat is ingeschreven in het Monumentenregister. Aftrek is niet mogelijk voor gemeentelijke monumenten ('beeldbepalend' of 'een beschermd stadsgezicht').
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen