Woensdag 15 november 2023 om 10 uur opent het STAP-loket voor de laatste keer. Geïnteresseerden kunnen zich via het inschrijfportaal van UWV inschrijven voor een scholing. Net als bij de vorige ronde is € 10 miljoen beschikbaar voor OCW-erkende opleidingen en onderdelen daarvan.

Momenteel wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, onderzocht hoe de overgebleven € 73 miljoen kan worden ingezet om de komende vier jaar scholing binnen maatschappelijk cruciale sectoren te subsidiëren. Dit vergt tijd en zorgvuldigheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om in het 1e kwartaal van 2024 meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Het einde van het STAP-budget was één van de bezuinigingsmaatregelen uit de Voorjaarsbesluitvorming eerder dit jaar. Het kabinet heeft mee laten wegen dat nadelige koopkrachteffecten voor mensen zoveel mogelijk moesten worden voorkomen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Subsidies

204

Gerelateerde artikelen