Het moet voor bedrijven goedkoper worden om werknemers in dienst te hebben. De belasting op kapitaal kan juist omhoog. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom in een interview donderdag in het FD.

,,De lasten op arbeid moeten omlaag. Ondernemingen zorgen voor banen, dan moeten wij zorgen dat ze het iets minder zwaar hebben. Ook kan de taks op kapitaal, dus winst of vermogen, omhoog'', vindt Samsom.

Samsom wil ook dat Nederland meer doet voor een duurzame economie. Dat is niet alleen beter voor de aarde, maar ook voor Nederlandse familiebedrijven die ,,daarvan flink kunnen profiteren'', zegt hij.

De PvdA-voorman gaat ook in op het zogeheten topsectorenbeleid. Het kabinet geeft subsidies voor innovatie aan negen sectoren, zoals tuinbouw, chemie, energie en de 'creatieve industrie' (design, entertainment en games). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid was in november kritisch over dat beleid en noemde het te beperkt. Samson wil de aanpak behouden, maar wel veranderen. Het geld voor innovatie moet wat hem betreft ,,niet blijven hangen bij de grote bedrijven, maar ook de kleinere bereiken''.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1

Gerelateerde artikelen