De dagtekening van de RDA-beschikking is bepalend voor het jaar waarin het fiscale voordeel verrekend kan worden. Bij correctiebeschikkingen gaat dit vaak fout met als gevolg extra belastingheffing en boetes. Dat constateert PNO Consultants.

De RDA (Research & Development Aftrek) is een extra aftrek naast de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De dagtekening van de RDA-beschikking is zowel voor de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting bepalend voor het jaar waarin de verrekening van het RDA-bedrag plaatsvindt.

Correctie-RDA-beschikking zorgt voor problemen

Als tijdens de verplichte mededeling (binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de RDA-beschikking betrekking heeft) blijkt dat de daadwerkelijk gemaakte kosten en uitgaven lager zijn uitgevallen dan wat er is verleend, dan volgt voor het verschil een correctie-RDA-beschikking. Deze correctie dient ten bate van de winst te worden gebracht in de aangifte winstbelasting.

De dagtekening van de correctie-RDA-beschikking is bepalend voor het jaar waarin dit bedrag in de aangifte verwerkt moet worden. Deze verwerking is wettelijke bepaald en onjuiste verwerking, zo waarschuwt PNO Consultants, kan leiden tot extra belastingheffing en een fiscale boete.
 

Bron: PNO Consultants

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

2

Gerelateerde artikelen