Met ingang van 2018 zijn de premiekortingen oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen door de loonkostenvoordelen. Onder voorwaarden heeft een werkgever recht op een of meer loonkostenvoordelen als hij in 2017 recht had op een of beide premiekortingen.
Om in aanmerking te komen voor een of meer loonkostenvoordelen moet de werkgever zijn laatste aangifte over 2017 goed invullen. Dat doet hij zo:
  • Geef in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer moet worden toegepast.
  • Vul in de aangifte het bedrag aan premiekorting in waar recht op is.
Kijk in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 onder punt 1.4 voor meer informatie.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

0

Gerelateerde artikelen