Netbeheerder Liander staakt de rechtszaken tegen dertien gemeenten over de heffing van precariobelasting voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen. Naar aanleiding van een recente uitspraak door het gerechtshof Amsterdam inzake de rechtszaak tegen de gemeente Tytsjerksteradiel ziet Liander af van een vervolg in soortgelijke zaken tegen andere gemeenten.

Liander is eind december 2019 door het gerechtshof Amsterdam in het ongelijk gesteld. De netbeheerder heeft besloten niet in cassatie te gaan, omdat de kans op succes zeer klein is. Daarom worden de procedures tegen twaalf gemeenten met een vergelijkbare zaak nu ook ingetrokken of stopgezet. Tegen drie gemeenten wordt de bezwaar- en beroepsprocedures wel doorgezet, omdat deze zaken inhoudelijk anders zijn.

Gemeenten kunnen een precariobelasting heffen voor het in de grond hebben van kabels en leidingen. Liander is altijd principieel tegen deze belasting geweest. Zij is van mening dat energie voor iedereen betaalbaar moet blijven met het oog op het maatschappelijk belang. Aangezien het wettelijk is bepaald dat Liander de heffingen in zijn tarieven doorberekent aan al haar klanten betekent dit dat klanten in een gemeente die geen precariobelasting heft, via de energierekening meebetalen aan de precariobelasting die in een andere gemeente wordt geheven.

De totale kosten van de precariobelasting bedroegen voor Liander in 2019 € 150 miljoen. Een gemiddelde klant van Liander betaalde hierdoor in 2019 ongeveer € 50 extra per jaar via de energierekening. Inmiddels heeft de wetgever ingestemd met het afschaffen van precario op water, elektriciteits- en gasinfrastructuur. In 2022 zal deze heffing ophouden te bestaan. In 2024 zullen de tarieven van Liander vrij zijn van de doorberekening van de precario-kosten.

Bron: Liander

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

16

Gerelateerde artikelen