Wat zijn de gevolgen van de Corona-crisis voor het proces van de (WOZ-)bezwaarafhandeling? In een artikel voor het Belastingblad beschrijft Jennifer Lanser, belastingadviseur voor overheden, de problematiek vanuit de jurisprudentie en biedt ze hier en daar handvatten voor de heffingsambtenaar en taxateur.

Recentelijk heeft de Waarderingskamer een 'Handleiding WOZ-bezwaren tijdens Coronacrisis' geschreven. Deze bevat richtlijnen vanuit het perspectief van de toezichthouder. Het artikel van Lanser handelt specifiek over de eisen die de jurisprudentie stelt aan onder meer termijnen, (telefonisch) horen en opnamen ter plaatse.

Gratis download

Uitgever en redactie stellen dit artikel ter beschikking als gratis download:

---------------------------------------

 

 

 

Belastingblad richt zich op de Wet WOZ, provinciale, gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Een abonnement op Belastingblad is te bestellen in de shop van Wolters Kluwer.

Bron: Belastingblad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Waardering onroerende zaken, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  389
Gerelateerde artikelen