Volgend jaar stijgen de lokale woonlasten opnieuw. De grootste stijging van de lokale woonlasten vindt naar verwachting in Eindhoven en Tilburg plaats. Daar gaan huiseigenaren gemiddeld 34 euro per jaar meer betalen. Dat meldt de dienstverlener Vastelastenbond op basis van een onderzoek onder de tien grootste gemeenten van Nederland.

In het onderzoek nam de dienstverlener de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolbelasting onder de loep.

De gemeente Groningen hanteert voor 2022 het hoogste OZB-tarief. Ook in Utrecht krijgen woningeigenaren te maken met een fikse verhoging van de OZB. Zo wil de Domstad deze belastingvorm verhogen met 12,1 procent.

De gemeente Den Haag voert de grootst stijging door bij de afvalstoffenheffing, want daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2022 ruim 24 euro meer. Ook andere gemeenten verhogen deze heffing met respectievelijk 4 en 13 euro. De gemeente Groningen vormt een uitzondering op de regel en voert een verlaging van de afvalstoffenheffing door. Doordat de onroerendezaakbelasting in deze gemeente duurder wordt, hoeft de afvalstoffenheffing niet zwaarder belast te worden.

In verschillende gemeenten gaat ook de rioolheffing omhoog. Eindhoven voert met 12 euro de boventoon, gevolgd door gemeente Rotterdam dat een verhoging van 10 euro doorvoert. De stijging van deze heffing heeft er vooral mee te maken dat in deze gemeenten het rioolstelstel aanpassingen nodig heeft. Ook de gemeente Almere geeft aan niet onder een stijging van de rioolheffing uit te komen. Daar betalen inwoners volgend jaar 4 tot 8 euro meer. In de bijgevoegde tabel staat het volledige overzicht van de tariefwijzigingen.

WOZ-waarde stijgt 8,5 procent

De gemiddelde WOZ-waarde, die ten grondslag ligt aan de onroerendezaakbelasting, ligt ver uit elkaar. Zo heeft de gemeente Groningen een beduidend lager gemiddelde WOZ-waarde dan woningen in Amsterdam. De WOZ-waarde in Rotterdam is de afgelopen jaren het hardst gestegen.

De WOZ-waarde loopt een jaar achter ten opzichte van de huizenprijzen. Voor de WOZ-waarde en de gekoppelde belastingen wordt de waardestijging van 2021 doorgevoerd. Deze was 8,5 procent. Dat betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2022 landelijk op 314.000 euro uitkomt.

Meer over het onderzoek is te lezen op de website van het bedrijf.

Bron: Vastelastenbond

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

21

Gerelateerde artikelen