Op 12 december jl. is de website loonaangifteketen.nl gelanceerd.

Dat meldt UWV.nl.

De Belastingdienst stelt nominatieve gegevens uit de loonaangifte ter beschikking aan de polisadministratie van UWV. Die gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van uitkeringen. Dit proces wordt de loonaangifteketen genoemd.

De website is bedoeld voor medewerkers van de Belastingdienst, UWV en CBS en externe ketenpartners: salarisadministrateurs, fiscaal intermediairs, softwareontwikkelaars en afnemers zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en uitvoeringsinstanties.

Loonaangifteketen.nl zorgt voor transparantie over geregistreerde gegevens als dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht. De website bevat informatie over bijvoorbeeld de rol van inhoudingsplichtigen, afnemers en over de ketensamenwerking.
 

Bron: TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen