LTO Nederland, de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders, heeft met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een nieuwe afspraak gemaakt over verlenging van de extraterritoriale-kostenregeling; ofwel de zogenoemde cafetariaregeling.

De nieuwe afspraak geldt tot en met eind 2025. Deze regeling maakt het mogelijk voor werkgevers om voor hun internationale werknemers in eigen dienst de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal uit te ruilen met bruto loon. ET-kosten zijn de extra kosten die buitenlandse werknemers hebben als zij tijdelijk in Nederland werken voor onder meer levensonderhoud, huisvesting en reizen van en naar het thuisland.

Met verlenging van deze regeling blijft het mogelijk voor werkgevers in de glastuinbouw, open teelten en dierhouderij om de extra kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten van hun internationale werknemers uit te ruilen met het deel van het bruto loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon.

Werkgevers in de paddenstoelenteelt kunnen over toepassing van deze regeling contact opnemen met hun belastinginspecteur.

De regeling geldt voor buitenlandse werknemers die in dienst zijn bij een agrarische werkgever met een arbeidsovereenkomst tot maximaal 9 maanden en waarop de cao’s glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij van toepassing zijn.

LTO heeft een nieuwe brochure gemaakt over de regeling die geldt vanaf 1 januari 2024. De brochure is te downloaden op de website van de organisatie (pdf).

Bron: LTO Nederland

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Agro

391

Gerelateerde artikelen